شنبه: 14 شهریور 1394

راه اندازی سامانه درخواست امور فرهنگی به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره...
جدیدترین آثار مرکز مشاوره (مأوا) منتشر شد به گزارش روابط عمومی مؤسسه آمزشی و پزوهشی امام خمینی(ره)، جدیدترین آثار مرکز...

موسسه امام خمینی

این مؤسسه‌ی خوب، جامع و کامل می تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد. مقام معظم رهبری -  در دیدار رییس و اعضای هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1389/08/03

سند چشم انداز

چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و کارمندان و در... ادامه