یکشنبه: 6 اردیبهشت 1394

روند فعالیت های انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، حجت...
کتابخانه الکترونیکی موسسه راه اندازی شد
به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با ایجاد...

گزارش سفر علمي ـ آموزشي گروه اديان گزارش سفر علمي ­ـ آموزشي گروه اديان به گزارش روابط عمومي، سفر علمی گروه اديان...
نشست خانه خوبان با عنوان « دنیاي مجازی، دشمن حقیقی » برگزار می شود در ادامه سلسله نشست های خانه خوبان، نشستی با عنوان « دنیاي مجازی، دشمن حقیقی »...