شنبه: 27 شهريور 1400

شما اینجا هستید

علامه مصباح يزدي: متأسفانه در انتخابات مجلس نهم، گاهي نظرات اشخاص حقيقي به جاي تصميم شخص حقوقي جامعه روحانيت و جامعه مدرسين بيان مي‌شد.

  عضو خبرگان رهبري با اشاره به اينكه در انتخابات و براي تصدي پست‌ها بايد افرادي انتخاب شوند كه نسبت به ديگران اصلح باشند، گفت: تشخيص صلاحيت افراد با توجه به عملكرد و سابقه و شناخت تفكر آنها امكان پذيراست و برخورد ابتدايي به هيچ وجه نمي‌تواند براي تشخيص اصلحيت مناسب باشد.


  علامه مصباح يزدي: متأسفانه در انتخابات مجلس نهم، گاهي نظرات اشخاص حقيقي به جاي تصميم شخص حقوقي جامعه روحانيت و جامعه مدرسين بيان مي‌شد. عضو خبرگان رهبري با اشاره به اينكه در انتخابات و براي تصدي پست‌ها بايد افرادي انتخاب شوند كه نسبت به ديگران اصلح باشند، گفت: تشخيص صلاحيت افراد با توجه به عملكرد و سابقه و شناخت تفكر آنها امكان پذيراست و برخورد ابتدايي به هيچ وجه نمي‌تواند براي تشخيص اصلحيت مناسب باشد.
  به گزارش روابط عمومي موسسه امام خميني به نقل از پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت‌الله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در ديدار با جمعي از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به نعمت عظيم رهبري انقلاب اسلامي توسط امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري ابراز داشت: خداوند نعمت وجود مردم و جواناني پاك و انقلابي نيز به كشور ما ارزاني داشته است كه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بيش از همه قدر اين نعمت را دانستند.
  علامه محمدتقي مصباح يزدي با اشاره به دغدغه نيروهاي انقلابي و متدين براي حفظ و تقويت روح انقلابي در كشور ادامه داد: شناخت صحيح و اراده مقاوم و خستگي ناپذير، دو عامل مهم براي تبلور روح الهي انقلاب است كه تقويت اين دو عنصر اميد به آينده را بيشتر مي‌كند و تضعيف آن، سبب نگراني مي‌شود.
  وي با بيان اينكه اگر كسي مانند معصوم شناخت كاملي از اسلام و عدالت، و تقوايي شبيه عصمت داشته باشد، از انحراف در اين راه مصون است، ادامه داد: اما چنين چيزي ممكن نيست، هرچند گاهي خداوند به دلايلي به برخي افراد فوق العاده و برجسته عنايت خاصي مي‌كند كه شبيه معصوم هستند و در زندگي عملاً بسيار كم اشتباه مي‌كنند و يا اشتباه نمي‌كنند، كه نمونه آن در اين عصر حضرت امام خميني(ره) است.
  عضو خبرگان رهبري با اشاره به وجود اين كمبودها در همه اشخاص ادامه داد: اما در انتخابات و براي تصدي پست‌ها بايد افرادي انتخاب شوند كه نسبت به ديگران اصلح باشند و تشخيص آن با توجه به عملكرد و سابقه و شناخت تفكر آنها امكان پذيراست و برخورد ابتدايي به هيچ وجه نمي‌تواند براي تشخيص اصلحيت مناسب باشد، چرا كه به عنوان نمونه كساني در فتنه 88 منحرف و فتنه گر شدند كه ظاهرا چهره‌هاي موجهي داشته و بعضاً خيرخواه نظام تلقي مي‌شدند.
  علامه مصباح يزدي ادامه داد: مروري بر تاريخ انقلاب اسلامي در طول 33 سال گذشته نشان داده كه هرگز اهداف انقلاب در سطح آرماني در جامعه تحقق نيافته است و مقطع ايده آلي وجود نداشته است.
  وي افزود: حتي از همان اوايل انقلاب، نخست وزير موقت تمايلي به ايستادگي در برابر آمريكا نداشت و رئيس‌جمهور اول نيز بيشتر از اينكه تفكر اسلامي داشته باشد، تفكر ليبرالي داشت.
  آيت‌الله مصباح يزدي افزود: در دوره‌اي نيز فردي روحاني با وجهه خانوادگي، با شرايطي خاص و تبليغات مردم گرايانه و رفتار ساده زيست توانست به رياست جمهوري برسد، ولي از همان اول مسأله جامعه مدني را مطرح كرد (كه در عرف و ادبيات سياسي معادل سكولاريسم است) و باوجود آن‌که با انتقادات بسيار زيادي مواجه شد، بر آن پافشاري كرد، البته بعدها منظور خود را از مدني، مدينه النبي عنوان كرد، اما در عمل، همان خط فكري غربي را دنبال کرد.
  وي افزود: در دوران بعد، افرادي به عنوان كانديداي رياست جمهوري به ميدان آمدند كه شناخته شده و داراي سوابق مختلف سياسي و مبارزاتي و مديريتي بودند، اما فرد برنده انتخابات فردي تقريبا گمنام بود كه پول و تبليغات نداشت، اما تنها امتيازش احياي شعارهاي انقلابي بود كه تا حدي در عمل نيز صداقت خود را نشان داد و مردم هم به خاطر همين شعارهاي انقلابي به ويژه در مقايسه با شعارهاي كانديداهاي ديگر، به وي رأي دادند.
  وي با تأكيد بر اينكه علت عمده پيروزي اين شخص در انتخابات شعارهاي انقلابي او بود و مردم احساس كردند كه او مي‌تواند انقلاب را زنده كند، ادامه داد: هر چند وي تا حدي به اين شعارها جامه عمل نيز پوشانيد، اما او نيز معصوم نبوده و بالاخص در دوره دوم ضعف‌هاي او در شناخت و اراده بيشتر نمايان شد.
  علامه مصباح يزدي ادامه داد: در اين دوره، رئيس‌جمهور به تنهايي به اندازه چند دولت كار و تلاش كرد و امتيازات زيادي در زمينه‌هاي مختلف داشت، اما نقايص زيادي نيز داشت.
  استاد اخلاق حوزه علميه افزود: اگر اكنون نيز منتظر باشيد تا رئيس‌جمهوري بر سركارآيد كه هيچ ضعفي در دو زمينه شناخت و اراده نداشته باشد، زود سرخورده خواهيد شد، چرا كه وقتي حضرت امام خميني(ره) با آن بصيرت و شناخت عميق خود نسبت به اسلام و آن اراده مستحكم و تقواي الهي‌اش در مواردي هرچند بسيار اندك به اشتباه خود اذعان مي‌كند، نبايد از ديگراني كه مسلما شناخت و اراده آنها به اندازه امام(ره) نيست، انتظار داشت هيچ اشتباهي نداشته باشند. لذا انتظار پيدا كردن فردي بي‌هيچ عيب و نقص، اشتباه است و بايد اصلح نسبي را انتخاب كنيم.
  وي با بيان اينكه اصلح نسبي كسي است كه نقص‌هاي كم و امتيازات بيشتري داشته باشد، افزود: البته بايد توجه داشت تعداد نقايص مهم نيست، بلكه كمبودها را بايد از لحاظ كيفيت و تأثيرش در سرنوشت انقلاب ارزيابي كرد.
  وي با اشاره به اينكه گاهي كمبودها و نقص‌ها در عمل است و گاهي در تفكر ادامه داد: اگر كسي فكرش اين باشد كه راهي جز سازش با آمريكا وجود ندارد، اين كمبود بسيار بزرگي است و نبايد آن را در برابر ديگر امتيازات او، ناچيز به حساب آورد و اتفاقا امروزه كمتر سياستمداري وجود دارد كه خواهان رابطه با آمريكا نباشد، اما برخي صريحا مي‌گويند، برخي پشت پرده و برخي نيز از ترس سلب اعتماد مردم به زبان نمي‌آورند، و حتي در سالهاي اخير در موضع گيري‌هاي غير رسمي آنها، چنين گرايش‌هايي قابل مشاهده بوده است.
  علامه مصباح يزدي با بيان اينكه كسي كه نسبت به تفكر انقلاب اسلامي نقص داشته باشد، براي رياست جمهوري صلاحيت ندارد، ادامه داد: برخي در سخنانشان ايران را جايگزين اسلام مي‌كنند و مواردي چون تمدن ايراني و آثار باستاني ايران را مورد توجه قرار مي‌دهند، در حاليكه با نگاهي به سخنراني‌هاي امام(ره) مشاهده مي‌كنيد، مهمترين مسأله از ديدگاه ايشان، اسلام بوده است.
  وي افزود: شمارش نقص‌ها مهم نيست، بلكه بايد ديد برآيند نقص‌ها در سرنوشت انقلاب اسلامي چه تأثيري خواهد گذاشت، لذا امام راحل براي آينده ايران از هيچ چيزي نگران نبودند، حتي از محاصره اقتصادي، و تنها عامل نگراني خود براي ايران اسلامي را وابستگي فرهنگي مي‌دانستند.
  علامه مصباح يزدي دومين ملاك براي شناختن اصلح نسبي را تفكر افراد نسبت به مسأله ولايت‌فقيه دانست و افزود: علاوه بر اينكه قوام جمهوري اسلامي مبتني بر تئوري ولايت‌فقيه است، در عمل نيز مشخص شده است، بيشترين نقش در حفظ و بقاي نظام اسلامي و پيشرفت آن را امام(ره) و مقام معظم رهبري داشته اند، لذا همواره جهت گيري همه دشمنان، به سمت رهبري بوده است.
  وي ادامه داد: عمل و كارآيي و مديريت خوب نيز ملاك سوم براي شناخت اصلح است.
  رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) افزود: در انتخابات گذشته مجلس عده‌اي در سايه انتساب به نام اشخاص بزرگوار و محترمي كه دست آنها را مي‌بوسيم، كارهاي خطرناكي را انجام داده و برنامه‌هاي مخربي را طراحي كردند كه بسيار خطرناك است.
  وي با اشاره به اينكه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين دو نهاد مهم و مقدس در كشور اسلامي هستند كه سابقه‌اي بيش از انقلاب اسلامي دارند، خاطر نشان كرد: قرار بود اين دو نهاد مقدس براي تقويت اصولگرايي در تصميم گيري‌ها با يكديگر تعامل داشته باشند، اما متأسفانه گاهي نظرات اشخاص حقيقي به جاي تصميم شخص حقوقي جامعه روحانيت و جامعه مدرسين بيان مي‌شد و اين روند در حال ادامه پيدا كردن بود.
  علامه مصباح يزدي ادامه داد: گاهي نيز تنها به خاطر نفوذ شخص و داشتن امكاناتي از وي حمايت مي‌شد و مثلا از امكانات شهرداري براي انتخابات هزينه مي‌شد كه چنين عملي با هزينه بيت المال شرعا جايز نيست و اين انحراف از تفكر انقلابي و اسلامي است، اما برخي نه تنها از اين امكانات در انتخابات استفاده كردند، بلكه به برخي تنها به خاطر اينكه به چنين امكاناتي دسترسي دارند و مي‌توانند از آن استفاده كنند و آن را نقطه قوت خود تلقي كردند، اجازه دخالت در تصميم گيري‌ها داده شد.
  وي با اشاره به اينكه فتنه اخير خطر بزرگي براي انقلاب اسلامي بود، ادامه داد: برخي نه تنها در مقابل فتنه موضع نگرفتند، بلكه با فتنه‌گران رابطه داشتند، لذا اين‌ها نقص‌هاي بسيار بزرگي است كه نمي‌توان آن را در انتخابات ناديده انگاشت.
  عضو خبرگان رهبري ادامه داد: عده‌اي نيز علاوه بر اينكه اعتقادي به ولايت‌فقيه و مقام معظم رهبري ندارند، آن را مانع و رقيب خود مي‌دانند و رفتار و سخنانشان را به گونه‌اي طراحي مي‌كنند كه هم از لحاظ تئوريک، ولايت‌فقيه را زير سئوال مي‌برد و هم در عمل در جهت تضعيف مقام معظم رهبري برآمدند، لذا اگر چنين افرادي صحنه گردان انتخابات شدند، نبايد فريب آنها را خورد.
  وي در خصوص تشكيل جبهه پايداري خاطر نشان كرد: در اين شرايط و اوضاع ما چاره‌اي نديديم جز اينكه صداي ديگري هم بلند شود ولذا با سه شعار تبعيت محض از ولايت مطلقه فقيه، مقابله با فتنه گران، و برائت از خط انحراف اين جبهه تشكيل شد، چرا كه ما معتقديم اگر قرار باشد به خاطر وحدت، نيروهاي حزب اللهي و مخلص، فداي نيروهايي شوند كه داراي نقص‌هاي مختلف به ويژه فكري هستند، چنين وحدتي بي‌فايده است و لذا اين حركت انجام شد و چه بسا اگر اين اقدام صورت نمي‌پذيرفت، انتخابات به شكل ديگري رقم مي‌خورد.
  حضرت آيت‌الله مصباح ادامه داد: البته ما معتقد نيستيم كه همه نيروهاي معرفي شده معصوم هستند و هيچ خطائي ندارند، اما سعي شد افراد اصلح معرفي شوند.
  استاد اخلاق حوزه علميه ادامه داد: اما بايد توجه داشت همه كاره خداست و ما بايد از خودمان شروع كنيم، يعني اگر از اسلام دم زديم، اول خودمان در عمل به آن پايبند باشيم، نه اينكه تنها اسلام را براي مردم بخواهيم، و از طرف ديگر بايد توجه داشته باشيم كه ما صاحبي داريم كه از همه كارهاي ما اطلاع دارد و براي كارهاي خير ما دعا كرده و در بزنگاه‌ها به ما کمک مي‌کند، و بايد دل خود را به او بسپاريم و به امكانات و تبليغات ديگران دلخوش نباشيم، چرا كه تجربه نشان داده است، هراندازه بيشتر به طرف امام زمان(عج) رفتيم، كمك‌هاي بي‌حسابي از ايشان شامل حالمان شده است.
  گفتني است اين ديدار 25 خردادماه در سالن تشريفات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.

   

  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/3890

  آخرین اخبار

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه