سه شنبه: 12 فروردين 1399

شما اینجا هستید

سیاحت اندیشه در سپهر دین ( محمد لگنهاوسن )

  این مجموعه درآمدی است بر اندیشهی دینی در عصر حاضر که عمدتا با منظری اسلامی در سه حوزهی کلی 'حقوق و سیاست'، 'دین و اخلاق' و 'فلسفهی دین' نگاشته شده است. بر این اساس در کتاب مباحثی از این دست مطرح گردیده است: کسانی که میتوانند وارد گفتوگوی تمدنها شوند، بازخوانی اسلامی حقوق بش، نقش شریعت در زندگی مسلمین، اسلام در رویارویی با فمنیسم، تاریخچهی کوتاهی از فمینیسم و نظریهی سیاسی فمنیستی، نقش زن در اسلام، مخالفت اسلام با سوسیالیسم، اخلاق و پیوند آن با دین، هشدارهای اسلام بر نقض اخلاق جمعی، اخلاق اصالت، راستگویی و دروغگویی در فلسفهی اخلاق، متفکران مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی، رابطهی فلسفه و الهیات در عصر پسامدرن، تجربهگرایی و فلسفهی اسلام، و علامه طباطبایی و الهیات فلسفی معاصر.


   

  مقاله هایی که در این مجلد آمده در فاصله میان سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ نگاشته شده است و بیشتر آنها در مجلات مختلف انگلیسی زبان در ایران به چاپ رسیده است. بسیاری از مقالات پس از ترجمه در مجلاتی نظیر نقد و نظر و معرفت به چاپ رسیده است. مقصود از عنوان مجموعه حاضر آن نیست که مباحث مطرح شده در آن مهم ترین موضوعات اندیشه اسلامی است، بلکه تنها پرداختن به برخی از موضوعات مورد بحث در میان مسلمانان مورد نظر بوده است.

  این مجموعه درآمدی است بر اندیشهی دینی در عصر حاضر که عمدتا با منظری اسلامی در سه حوزهی کلی 'حقوق و سیاست'، 'دین و اخلاق' و 'فلسفهی دین' نگاشته شده است. بر این اساس در کتاب مباحثی از این دست مطرح گردیده است: کسانی که میتوانند وارد گفتوگوی تمدنها شوند، بازخوانی اسلامی حقوق بش، نقش شریعت در زندگی مسلمین، اسلام در رویارویی با فمنیسم، تاریخچهی کوتاهی از فمینیسم و نظریهی سیاسی فمنیستی، نقش زن در اسلام، مخالفت اسلام با سوسیالیسم، اخلاق و پیوند آن با دین، هشدارهای اسلام بر نقض اخلاق جمعی، اخلاق اصالت، راستگویی و دروغگویی در فلسفهی اخلاق، متفکران مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی، رابطهی فلسفه و الهیات در عصر پسامدرن، تجربهگرایی و فلسفهی اسلام، و علامه طباطبایی و الهیات فلسفی معاصر.  مقاله هایی که در این مجلد آمده در فاصله میان سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ نگاشته شده است و بیشتر آنها در مجلات مختلف انگلیسی زبان در ایران به چاپ رسیده است. بسیاری از مقالات پس از ترجمه در مجلاتی نظیر نقد و نظر و معرفت به چاپ رسیده است. مقصود از عنوان مجموعه حاضر آن نیست که مباحث مطرح شده در آن مهم ترین موضوعات اندیشه اسلامی است، بلکه تنها پرداختن به برخی از موضوعات مورد بحث در میان مسلمانان مورد نظر بوده است.

  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/5934

  آخرین اخبار

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان،... ادامه