شنبه: 23 آذر 1398

شما اینجا هستید

روانش شناسی شخصیت« نظریه های شخصیت با نگرش به منابع دینی»

   نویسنده: ابوالقاسم بشیری و مجتبی حیدری

  روان شناسی شخصیت به عنوان یکی از شاخه های روان شناسی و البته از مهم ترین آن ها، در چهار راه پژوهش های روان شناختی قرار داد و هدف اصلی آن تبیین ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت است. تاکنون الگوهای معتدد و در ضمن هر الگو نظریه ها و رویکردهای گوناگونی برای مطالعه شخصیت ارائه شده است.

  کتاب پیش رو افزون بر اینکه بیشتر نظریه های شخصیت را مطرح کرده، در انتهای هر فصل به نقد آن نظریه نیز پرداخته است. همچنین در فصولی از این کتاب، طرح برخی موضوعات شخصیت با رویکرد دینی مورد توجه قرار گرفته که وجه تمایز این نوشتار را با دیگر کتاب های شخصیت نشان می دهد.

  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/5692

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان،... ادامه