چهارشنبه: 28 مهر 1400

شما اینجا هستید

گزارش معاونت فناوري‌اطلاعات

   

  آدرس سايتهاي موسسه

  1 www.mesbahyazdi.org
  www.mesbahyazdi.net
  www.mesbahyazdi.com پايگاه اطلاع‌رساني آثار آيت‌الله مصباح يزدي
  2 www.iki.ac.ir پايگاه اطلاع‌رساني موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
  3 www. anjomedu.ir
  www.tabyin.com
  www.tabyin.ir پايگاه اطلاع‌رساني انجمن فارغ‌التحصيلان
  4 www. madras.ir پايگاه اطلاع‌رساني آموزش نيمه حضوری‌طلاب
  5 www.qabas.ir سامانه وبلاگ موسسه
  6 www.partosokhan.ir سايت پرتو
  7 int.iki.ac.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني مديريت اموربين‌الملل
  8 www.psy.iki.ac.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني گروه روان‌شناسي موسسه
  9 www.ikdu.ir پايگاه اطلاع‌رساني نيمه حضوري دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي
  10 www.hatif.ir سايت انتشارات
  11 pazhuhesh.iki.ac.ir پورتال پژوهش
  12 prof.madras.ir سيستم اساتيد نرم‌افزار‌آموزش نيمه حضوري
  13 Stu.madras.ir سيستم دانشجو‌نرم‌افزار آموزش نيمه حضوري
  14 amo.madras.ir سيستم نرم‌افزار آموزش نيمه حضوري
  15 www.ikvu.ir
  www.ikvu.ac.ir
  ikvu.ictu.ir پايگاه اطلاع‌رساني مجازي دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي
  16 www.f-puya.ir سايت فصل‌نامه پويا
  17 www.didareashena.ir سايت ماهنامه ديدار آشنا
  18 www.moshavere.org سايت مشاوره موسسه
  19 www.nashriyat.ir سايت نشريات موسسه
  20 //seraj پايگاه داخلي سراج
  21 www.dpfqom.ir پايگاه اطلاع‌رساني دفترپژوهش‌هاي فرهنگي
  22 Portal.iki.ac.ir پورتال جامع موسسه
  24 qabas.iki.ac.ir پايگاه‌ اطلاع‌رساني روابط عمومي
  25 Farhangi.iki.ac.ir پايگاه اطلاع‌رساني معاونت فرهنگي
  26 information.iki.ac.ir پايگاه‌ اطلاع‌رساني معاونت اطلاع رساني
  27 research.iki.ac.ir پايگاه اطلاع‌رساني معاونت پژوهش
  28 edu.iki.ac.ir پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزش
  29 Paziresh.iki.ac.ir سامانه پذيرش موسسه
  30 Amozesh.iki.ac.ir سامانه خدمات آموزش
  31 Master.iki.ac.ir سامانه اساتيد
  32 Student.iki.ac.ir سامانه دانشجويي
  33 Amozesh.ikvu.ac.ir سايت اطلاع‌رساني آموزشي
  34 master.ikvu.ac.ir سامانه اساتيد دانشگاه مجازي
  35 prof.ikdu.ac.ir اساتيد نيمه حضوري
  36 Book.ikdu.ir فروشگاه كتاب دانشگاه مجازي
  37 Member.iki.ac.ir سامانه كاربران
  38 Session.iki.ac.ir سيستم جلسات
  39 Letter.iki.ac.ir سيستم مكاتبات
  40 ravanshenasi.nashriyat.ir پايگاه اطلاع‌رساني نشريه روان‌شناسي و دين
  41 maarefeaqli.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معارف عقلي
  42 marefatfalsafi.nashriyat.ir پايگاه اطلاع‌رساني نشريه معرفت فلسفي
  43 marifat.nashriyat.ir پايگاه اطلاع‌رساني نشريه معرفت
  44 f-puya.ir پايگاه‌‌اطلاع رساني فصلنامه پويا
  45 qoranshenakht.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع رساني نشريه قرآن‌شناخت
  46 tarikh.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه تاريخ در آئينه پژوهش
  47 didar.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه ديدار آشنا
  48 khanekhoban.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني خانه خوبان
  49 pajohesh.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه پژوهش
  50 eslampajoheshha.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه اسلام و پژوهشهاي تربيتي
  51 siyasi.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معرفت سياسي
  52 marefateakhlagi.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معرفت اخلاقي
  53 marefateadyan.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معرفت اديان
  54 marefateeqtesadi.nashriyat.ir
  jek.iki.ac.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معرفت اقتصادي
  55 marefatefarhangi.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معرفت فرهنگي
  56 kalami.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه معرفت كلامي
  57 akhbarepajohesh.nashriyat.ir پايگاه‌اطلاع‌رساني نشريه اخبار پژوهش

   

  مديريت رايانه
  اپراتوري
  خدمات انجام شده:
  3450000 برگ پرينت ليزري سياه و سفيد
  810000 برگ اسکن اعم از متن و عکس
  تهيه و رايت 180000 عدد CD خام، 100000 عدد DVDخام
  انجام حدود 480000 مورد رفع اشکال و مشاوره
  تبديل تعداد بيشماري فايل تصويري به Text
  و موارد مختلفي هم انجام کار با نرمافزارهاي گرافيکي، کلک، زرنگار، نوسا و...
  وظايف و خدمات ارايه شده:
  • چاپ سياه و سفيد
  • رفع اشکال در موارد مختلف
  • اسکن
  • رايت ِCD و DVD
  • انتقال فايلهاي مختلف در شبکه
  • تبديل تصوير به فايل در حجم بالا ocr
  • تبديل zar به word و بالعکس
  • تعريف چاپگر و نصب چاپگر روي لپ تابهاي مراجعه کنندگان
  بانکاطلاعات
  • تعريف چاپگر و نصب چاپگر روي لپ تابهاي مراجعه کنندگان
  • اواخر سال 1386 با اختصاص اعتباري اقدام به خريد تعداد قابل توجهي CD جهت كاهش كمبودها و نقص هاي بانک نرم افزارهاي اماني صورت گرفت.
  اين CDها پس از شماره زني و ليست گيري در اختيار دانش پژوهان قرار گرفت.
  در اواسط سال 1387 نيز اقدام به تکميل و غني سازي بانک اطلاعات اماني شد.
  تعداد CDهاي موجود مجموعا 1290 حلقه
  • کليه نرم افزارهاي مرکز تحقيقات علوم اسلامي (نور) در بانک اطلاعات ارايه مي‌شود.
  • نرم افزار جديد نمايه مطبوعات که بسيار مورد نياز و استقبال مراجعين بانک اطلاعات
  قرار گرفته به صورت تحت وب ارائه مي‌شود
  • ارايه اينترنت و خدمات اينترنتي

  بخش اول:
  بخش امانی سی دی
  رديف ماه امانت (نفر) سي دي هاي امانت داده شده
  1 ارديبهشت 92 150
  2 خرداد 80 133
  3 تير 77 108
  4 مرداد 30 33
  5 شهريور 31 70
  6 مهر 45 80
  7 آبان 80 112
  جمع کل 435 686

   


  بخش دوم:
  استفاده کنندگان
  نمودار حضور مراجعین محترم به بانک اطلاعات

  بخش سوم:
  خدمات ارائه شدهدر بانک اطلاعات رايانه
   نرم‌افزارهاي بانک اطلاعات
   اينترنت
   پايگاههاي اطلاعاتي كوئستيا ومجلات نور
   امانت سي دي
   پرينت
   راهنمائي و مشاوره
   نرم‌افزار نمايه
   راهنمائي و مشاوره


   امانت 658 سي دي به 435 نفر
   پرينت بيش از 5000 صفحه
   مشاوره و راهنمائي روزانه 65 نفر
   استفاده از اينترنت روزانه 60 نفر
   بهينه سازي و بررسي کامل رايانه‌هاي بانک
   اطلاعات روزانه دو نوبت (شيفت صبح و عصر)


  بخش چهارم
  بخش آموزش رايانه
  كلاسهاي زير نيز توسط اداره آموزش رايانه براي دانش‌پژوهان برگزار شد.


  خدمات پشتيبانی و فنی
  پشتيباني شبكه

   

   

   

   

   

   


  عيب يابي و رفع اشكال نرم افزاري و سخت افزاري
  اتصال به اينترنت
  پايگاه هاي موسسه
  پشتيبان گيري از اطلاعات
  سيم كشي
  تعريف كاربري شبكه
  كاربر اتصال به اينترنت
  كاربر تايپ پايان نامه
  تعريف ايميل
  كاربران شبكه داخلي
  پشتيباني 370 كاميپيوتر موجود در موسسه و شخصي

  نرم افزاري
  خدمات دهي به ساختمان مركزي موسسه و ساختمان هاي مجاورو پرديسان
  نصب ويندوز
  نصب برنامه هاي كاربردي
  ويروس يابي و ويروس كشي
  بازيابي اطلاعات هارد ديسك
  Update BIOS مادربردهايقديمي
  پشتيبان گيري روزانه از اطلاعات شبكه
  بازيابي اطلاعات حذف شده از شبكه
  پشتيباني از نرم افزارهاي موجود در موسسه
  نوسا (كتابخانه)
  سيمرغ
  حسابداري
  كارگزيني - نرم افزار Encyclopedia(دايره المعارف)
  سخت افزاري
  - اسمبل سيستم هاي جديد
  - ارتقاء سيستم هاي قديمي
  - تعمير موس و كيبرد
  - پشتيباني نرم افزاري از نوت بوك هاي اساتيد و دانش پژوهان
  - مشاوره و راهنمايي حضوري و تلفني در مورد سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر
   

   باسمه‌تعالي
  نگاهي اجمالي به فعاليت‌هاي روابط عمومي از ابتداي تأسيس تاکنون
  روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1374 تا به امروز فعاليت‌هاي مختلف، متنوع و چشم‌گيري را داشته است. به برخي از اين فعاليت‌ها در ادامه اشاره مي‌گردد:
  1. تدوين ساختار و شرح وظايف سازماني مديريت روابط عمومي
  2. برگزاري اردوهاي آموزشي ـ توجيهي دانش‌پژوهان جديدالورود در ابتداي هر سال تحصيلي (بيش از 14 برنامه)
  3. هرساله بيش از سه‌هزارنفر از دانشگاه‌هاي مختلف دولتي، آزاد و پيام نور، سپاه پاسداران، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و حوزه‌هاي علميه ضمن بازديد از موسسه و آشنايي با فعاليت‌هاي آن، يکي از اساتيد يا اعضاي هيئت علمي در جمع آنها سخنراني نموده اند.
  4. برپايي غرفه و شرکت در بيش از 70 نمايشگاه استاني و کشوري در داخل کشور از ابتدا تاکنون.
  5. اطلاع‌رساني اخبار موسسه با ارسال به 26 رسانه مکتوب، اينترنتي، ديداري و شنيداري که در هر سال بيش از 400 خبر مهم از فعاليت‌هاي مختلف موسسه توليد و منتشر شده است.
  6. انتشار اولين خبرنامه جامع موسسه
  7. تنظيم و تهيه بيش از 150 مصاحبه و گفتگو با اساتيد و اعضاي هيئت علمي در موضوعات مختلف علوم انساني و سياسي و فرهنگي و انتشار در سطح رسانه‌هاي مختلف داخلي و بين‌المللي و همچنين نشريات معتبر اروپا.
  8. ارتباط با دهها مرکز، موسسه و دانشگاه در تبادل اخبار و اطلاع‌رساني برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي موسسه.
  9. راه‌اندازي وبلاگ براي هريک از اعضاء هيئت علمي با عنوان سامانه « قبس بلاگ» جهت پل ارتباطي با دانش‌پژوهان موسسه و دانشجويان و پژوهشگران داخل و خارج از کشور
  10. کسب عناوين متعدد «برتر يا برگزيده» در همايش‌هاي بين‌المللي روابط عمومي، جشنواره‌ها، نمايشگاه‌هاي علمي ـ پژوهشي، مطبوعات و رسانه‌هاي ديجيتال.
  11. حضور فعال در نمايشگاه‌هاي فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در شهرهاي مختلف عراق و ايجاد ارتباطات مؤثر، موفق و مستمر در پذيرش دانشجوي دوره‌هاي آزاد معارف اسلامي دانشگاه مجازي و راه‌اندازي يک وبلاگ مشترک از سوي روابط عمومي و دانشجويان شهر سليمانيه کردستان عراق در تبادل و تبيين انديشه‌ها و اعتقادات و مشترکات فرهنگي.
  12. راه اندازي سايت مستقل روابط عمومي، انتشار گفتگو با اساتيد، اعضاء هيئت علمي و معاونان و مديران موسسه در ارايه و معرفي برنامه‌ها و عملکرد موسسه و نيز مصاحبه در خصوص موضوعات روز کشور و همچنين بررسي شبهات اعتقادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه.
  13. جريان‌شناسي و تحليل اخبار سياسي، فرهنگي کشور براي دانش‌پژوهان و اساتيد موسسه.
  14. ارسال کتب منتشره موسسه به مراکز و کانون‌هاي فرهنگي، کتابخانه‌هاي مساجد و مدارس در سراسر کشور. (اين برنامه از سال 84 با حذف بودجه آن از سوي دفتر مقام معظم رهبري، متوقف شد.)
  15. ارتباط مستمر با حوزه‌هاي علميه و ارسال خبرنامه و اخبار فعاليت‌هاي موسسه و نيز ارسال آگهي پذيرش دانش‌پژوه براي هر سال تحصيلي موسسه.
  16. انتخاب روابط عمومي موسسه به‌عنوان نماينده انجمن کارگزار روابط عمومي ايران در قم در طول سال‌هاي 84 و 85.
  17. برگزاري يک دوره کارگاه آموزشي با عنوان مباني روابط عمومي براي کارمندان و مديران موسسه.
  18. راه‌اندازي و فعال کردن سايت داخلي موسسه به نام «سراج».
   


  گـــزارش آماري عملـــکـرد روابـــط عمـومــي
  از سال 1374 تا 1389
  1 بازديد دانشجويان، سپاهيان، فرهنگيان، طلاب و... از موسسه 40000 نفر
  2 حضور در نمايشگاه‌هاي استاني، کشوري و بين‌المللي 70 مورد
  3 تهيه و توليد اخبار موسسه و ارسال به رسانه‌ها 5000 خبر
  4 مصاحبه و گفتگو با اعضاء هيئت علمي و اساتيد موسسه با رسانه‌ها 150 گزارش
  5 راه‌اندازي وبلاگ اعضاء هيئت‌ علمي( در دست اقدام) 80 وب
  6 حضور در نمايشگاه‌هاي فرهنگي عراق 3 مورد
  7 ارتباط با مراکز علمي و دانشگاه‌ها در تبادل اخبار و برنامه‌هاي علمي 350 مورد
  8 تحليل اخبار روز جامعه براي اساتيد و دانش‌پژوهان موسسه 300 گزارش
  9 ارسال کتب منتشره موسسه به کانون‌هاي فرهنگي، کتابخانه‌هاي مساجد و مدارس تا سال 84 11000 جلد
  10 ارتباط با حوزه‌هاي علميه سراسر کشور (ارسال اخبار، خبرنامه و آگهي پذيرش دانش‌پژوه) 13500 مرسوله

   

   

  ·        آثار دوبله شده حضرت آیت الله مصباح یزدی جهت پخش در شبکه های مختلف:

            1) شرح خطبه قاصعه به زبان عربی.

                2)گامی به سوی تهذیب نفس(سیمای عبادالرحمن) به زبان عربی.

                3)شبهات تقلید (شهاب مبین) به زبان آذری.

                4)آذرخشی از آسمان کربلا به زبان آذری.

                5)حماسه حسینی به زبان بنگلا.

               6)دوبله و صداگذاری مستند رازحیات (رد نظریه داروین).

  ·        آثار دوبله شده حضرت آیت الله مصباح یزدی جهت پخش در شبکه های مختلف(در دست اقدام):

            1)بصیرت و دشمن شناسی(فتنه) به زبان آذری.

             2)مبانی ولایت فقیه به زبان بنگلا.

             3)بصیرت و دشمن شناسی(فتنه) به زبان عربی توسط شبکه المنار.

  ·        همکاری با شبکه های مختلف، جهت تولید برنامه: 

  1-   برنامه زلال احکام.

  2-   حکمت مطهر.

  3-   نوروز در قرآن.

  4-   محرم درآیینه عزاداری به زبان اردو.

  5-   مهارتهای مشاوره.

  6-   برنامه کودکان(عمو بچه ها).

  7-   برنامه هفت آسمان.

  8-   برنامه مبانی اعتقادی.

  ·        فعالیتهای آینده مدیریت سمعی و بصری:

  1-تولید میزگرد ولایت فقیه به صورت پرسش و پاسخ.

  2-میزگرد نقد سلفی گری.

  3-ولایت درآیینه فقه.

  4-معرفی موسسه به زبانهای مختلف(جدید)

   

   

  ·        آثار دوبله شده حضرت آیت الله مصباح یزدی جهت پخش در شبکه های مختلف:

            1) شرح خطبه قاصعه به زبان عربی.

                2)گامی به سوی تهذیب نفس(سیمای عبادالرحمن) به زبان عربی.

                3)شبهات تقلید (شهاب مبین) به زبان آذری.

                4)آذرخشی از آسمان کربلا به زبان آذری.

                5)حماسه حسینی به زبان بنگلا.

               6)دوبله و صداگذاری مستند رازحیات (رد نظریه داروین).

  ·        آثار دوبله شده حضرت آیت الله مصباح یزدی جهت پخش در شبکه های مختلف(در دست اقدام):

            1)بصیرت و دشمن شناسی(فتنه) به زبان آذری.

             2)مبانی ولایت فقیه به زبان بنگلا.

             3)بصیرت و دشمن شناسی(فتنه) به زبان عربی توسط شبکه المنار.

  ·        همکاری با شبکه های مختلف، جهت تولید برنامه: 

  1-   برنامه زلال احکام.

  2-   حکمت مطهر.

  3-   نوروز در قرآن.

  4-   محرم درآیینه عزاداری به زبان اردو.

  5-   مهارتهای مشاوره.

  6-   برنامه کودکان(عمو بچه ها).

  7-   برنامه هفت آسمان.

  8-   برنامه مبانی اعتقادی.

  ·        فعالیتهای آینده مدیریت سمعی و بصری:

  1-تولید میزگرد ولایت فقیه به صورت پرسش و پاسخ.

  2-میزگرد نقد سلفی گری.

  3-ولایت درآیینه فقه.

  4-معرفی موسسه به زبانهای مختلف(جدید)

   

   

  برنامه های تولیدی ارائه شده به شبکه های مختلف توسط مدیریت سمعی و بصری:

   

  ردیف

  عنوان

  سال پخش

  شبکه پخش

  1

   

  فرهنگ ارتباطات درجهان

  1380

  شبکه چهار

  2

   

  درس اخلاق –شرح دعای ابوحمزه ثمالی(دکتر تهرانی)

  1384

  شبکه 3

  3

   

  ولایت و امامت به زبان انگلیسی

  1386

  شبکه ماهواره ای هادی تی وی

  4

   

  شمع سحر(دکتر تهرانی)

  ماه رمضان سال1386

  شبکه 3

  5

  شیعه شناسی به زبان انگلیسی

   

  1388

  موسسه دار الحکمه کانادا

  6

  برنامه دیسکاورینگ اسلام به زبان انگلیسی

  1386 تا1389

  شبکه قرآن(بخش انگلیسی)

  7

   

  درس اخلاق ( دکتر تهرانی)

  1381

  شبکه 3

   

   

   

   

  برنامه های تولیدی قابل ارائه به شبکه های مختلف:

  ü     دیسکاورینگ اسلام.

  ü     ولایت امر(آیت الله مومن).

  ü     شرح خطبه فدکیه(آیت الله مصباح یزدی).

  ü     قلمرو دین.

   

   

  سخنرانیهای حضرت آیت الله مصباح  یزدی (پخش شده از شبکه).

   

   

  ردیف

  عنوان

  سال پخش

  شبکه پخش

  تعدادجلسات

   

   

           

   

   

  1

  میزگرد معرفت شناسی

  1382-1384

  شبکه چهار

  70

   

   

           

   

   

           

   

   

  2

  درآیینه کمال(سلسله مباحث حضرت استاد)

  1384

  شبکه قرآن

  52

   

   

  3

  شهاب مبین(شبهات تقلید)

  1384

  شبکه  استان مرکزی

  18

   

   

  4

  شرح خطبه قاصعه(رمضان1425)

  1385

  شبکه قرآن

  20

   

   

  5

  به سوی تو(به سوی سعادت 1381-1382)

  1385

  شبکه قرآن

  22

   

   

  6

  اوصاف عبادالرحمان(گامی به سوی تهذیب نفس)

  1386

  شبکه قرآن

  19

   

   

  7

  شرح دعای 44صحیفه سجادیه(رمضان 1429)

  1387

  شبکه قرآن

  27

   

   

  8

  شرح مناجات شعبانیه(اخلاق1382-1383)

  1386

  شبکه دو

  24

   

   

  9

  شهاب مبین به زبان آذری(شبهات تقلید)

  1388

  شبکه سحر

  9

   

   

  10

  بصیرت و دشمن شناسی(بصیرت6جلسه - فتنه 21جلسه)

  1389

  شبکه قرآن

  27

   

   

  11

  سیمای پرهیزگاران

  1388

  شبکه قرآن

  34

   

   

  12

  آذرخش کربلا(محرم 1421)

  1388

  شبکه قرآن

  11

   

   

  13

  مبانی ولایت فقیه

  1389

  شبکه قرآن

  4

   

   

  14

  شرح خطبه فاصعه به زبان عربی

  در حال پخش

  شبکه المنار

  20

   

   

  15

  شرح مناجات خمسه عشر

  در حال پخش

  شبکه قرآن

  63

   

   

  16

  اوصاف عبادالرحمان(گامی به سوی تهذیب نفس)

  در حال پخش

  شبکه المنار

  19

   

   

                     

   

   

   

  سخنرانیهای حضرت آیت الله مصباح  یزدی (ارائه شده به شبکه سراسری معارف-صوتی).

  ردیف

  عنوان

  تعدادجلسات

   

       

   

  1

  آذرخش کربلا(محرم 1421)

  11

   

       

   

       

   

  2

  به سوی تو(به سوی سعادت 1381-1382)

  22

   

  3

  شرح مناجات شعبانیه(اخلاق1382-1383)

  24

   

  4

  شرح خطبه قاصعه(رمضان1425)

  20

   

  5

  شرح دعای 44صحیفه سجادیه(رمضان 1429)

  27

   

  6

  سیمای پرهیزگاران

  34

   

  7

  بصیرت و دشمن شناسی(بصیرت6جلسه– فتنه21 جلسه)

  27

   

  8

  شرح مناجات خمسه عشر

  63

   

  9

  اوصاف عبادالرحمان(گامی به سوی تهذیب نفس)

  19

   

  11

  درآیینه کمال(سلسله مباحث حضرت استاد)

  52

   

  12

  مبانی ولایت فقیه

  4

   

  13

  سخنرانیهای مناسبتی

  10

   

  14

  نشستهای علمی در مورد موضوعات مختلف

  60

   

  15

  درس ولایت امر(آیت الله مومن)

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 

   

   

  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/3624

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه