يكشنبه: 12 تير 1401

شما اینجا هستید

نقش جريان هاي فکري معاصر جهان اسلام در تثبيت يا تغيير نظام سلطه (بر محور جريان تکفيري، روشنفکري سکولار و اجتهادي)

  جريان فکري، تشکل، جمعيت و اجتماعي است که از مباني انديشه اي برخوردار است. برطبق نظريه سازه انگاري، مباني و گزاره هاي معنايي بيشترين تاثير را در کنش هاي اجتماعي و سياسي از جمله در روابط بين الملل دارند. جريان هاي فکري به عنوان عاملي تاثيرگذار در فضاي بين الملل از طريق شاخص هاي بينشي (هستي شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي) خود مي توانند گرايشات و کنش هاي معناداري را در پذيرش، نفوذ و تغيير يا تثبيت نظام سلطه ايجاد نمايند. چرا که اين شاخص ها ارتباط وثيقي با شاخص هاي نظام سلطه دارد و به لحاظ عملکرد ممکن است مويد آن در ميان کشورهاي هدف باشد، و يا در مقابل نظام سلطه به نقش آفريني بپردازد. هدف اين رساله بررسي مباني نظري سه جريان (سلفي - تکفيري، روشنفکري سکولار و جريان اجتهادي) و نقش آن در تثبيت يا تغيير نظام سلطه با بهره گيري از روش سازه انگاري (توصيفي - تحليلي و بعضا انتقادي) مي باشد. با بررسي مباني نظري اين سه جريان در مواجهه با نظام سلطه به اين نتيجه مي رسيم که دو جريان سلفي - تکفيري و روشنفکري سکولار در جهت تثبيت نظام سلطه در فضاي بين الملل حرکت مي کنند ولي جريان اجتهادي بر اساس مباني فکري خود اساسا به دنبال مقابله و حذف سلطه جهاني توسط برخي کشورهايي است که به دنبال استعمار و چپاول کشورهاي ضعيف خاصه کشورهاي اسلامي است.

  پديدآورنده: 
  جواد عبداللهی
  سال دفاع: 
  1395
  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/5710

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه