يكشنبه: 31 تير 1403

شما اینجا هستید

آشنايي با حضرت آيت‌الله محمود رجبي رئیس جديد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)

  با سلام و درود فراوان به روح بلند و ملكوتي رئیس سابق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، حضرت علامه آيت‌الله مصباح يزدي(ره)، در ذیل اطلاعاتی پیرامون رئیس جديد مؤسسه امام خميني(ره) ارائه می گردد.

  حضرت آيت‌الله رجبي طي حكمي از طرف مقام معظم رهبري در تاريخ 1399/11/19 به رياست مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منصوب گشتند.

   

  حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ محمود رجبي (دامت برکاته)

  ايشان متولد 1330 دارای درجه تحصیلی سطح چهار (اجتهاد) از حوزه علميه قم و از شاگردان حضرات آيات محمدتقی بهجت، محمدتقي مصباح يزدي، مکارم شيرازي، وحید خراسانی، جوادی آملی، شیخ مرتضی حائری، شيخ حسن آقاتهراني، مرتضي مقتدايي و دیگر علمای اعلام می‌باشند.

  آیت‌الله رجبی سابقه فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايی فراوانی داشته و دارند که از آن‌جمله می‌توان به قائم مقام ریاست و معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، مسئولیت در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ریاست دفتر همکاری حوزه ودانشگاه، عضو هیئت امناء دانشگاه قم و مسئولیت‌های دیگر اشاره کرد.

  آیت‌الله رجبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بوده و کتاب و مقالات علمی بسیاری تألیف و تدوین نموده و سالیانی به تدریس علوم انسانی اسلامی در حوزه و دانشگاه پرداخته و در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در حوزه و دانشگاه اقدامات شایانی داشته‌اند.

   

  آشنايي بيشتر با حضرت آيت الله رجبي:

  الف) سابقه تحصيلي

  1. سطوح مقدماتي و متوسطه / قم مدرسه آيت‌الله العظمي گلپايگاني: حضرات آيات و حجج اسلام، حاج شيخ حسن آقا تهراني، مرتضي مقتدايي، محمد امينيان،‌ حسن نوري همداني، اشتهاردي. حوزه علميه قم: حسين امراللهي، حسين شب‌زنده‌دار، افتخاري. کلام اسلامي: حسيني كاشاني، صلواتي، مکارم شيرازي.

  2. سطوح عالي / حوزه علميه قم / حضرات آيات وحجج اسلام: محمد مؤمن، طاهري خرم‌آبادي، راستي كاشاني، سلطاني، ستوده، مصلحي اراكي .

  3. درس خارج (سال 1352) حوزه علميه قم / حضرات آیات: حاج شيخ مرتضي حايري، حاج شيخ كاظم تبريزي، محمدتقي بهجت و محمد شاه‌آبادي، وحيد خراساني و جوادي آملي.

  4. فلسفه اسلامي، فلسفه تطبيقي، منطق اسلامي، تفسير موضوعي قرآن، فلسفه اخلاق: آيت الله محمد تقي مصباح يزدي(ره)

   

  ب) سابقه فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايی:

  1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ پژوهشي اجرايي/ مسئول گروه علوم اجتماعي؛

  2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مسؤول گروه علوم قرآن؛

  3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ معاون پژوهشي؛

  4. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) / مدیر گروه علوم قرآني؛

  5. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / معاون پژوهشي؛

  6. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) قائم مقام رياست؛

  7. دفتر همکاری حوزه ودانشگاه / رئیس؛

  8. مؤسسه بقيه‌الله / اجرايي/ عضو شوراي سياست‌گذاري؛

  9. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه / پژوهشي ـ اجرايي/ عضو شوراي علمي گروه علوم قرآن و تفسير؛

  10. پژوهشگاه علوم انساني / پژوهشي ـ اجرايي / عضو شوراي عالي بررسی متون درسی دانشگاه ها؛

  11. پژوهشگاه علوم انساني/ مسئول گروه علوم اجتماعي شوراي بررسي متون درسی دانشگاه ها؛

  12. مركز مطالعات و تحقيقات اديان / اجرايي / عضو هيئت امناء؛

  13. مركز مطالعات و تحقيقات اديان / عضو شوراي برنامه‌ريزي؛

  14. مركز مديريت حوزه علميه / پژوهشي ـ‌ اجرايي / عضو كميته تصويب پايان‌نامه‌هاي علوم قرآني و تفسير؛

  15. مركز مديريت حوزه علميه/  عضو کمیته کتاب سال؛

  16. مؤسسه آموزشي اهل بيت / عضو شوراي سياستگذاري؛

  17. بنياد شهيد قدوسي / عضو هيأت امناء؛

  18. مجمع جهاني اهل بيت / عضو شوراي كتاب؛

  19. مجمع جهاني اهل بيت / عضوشوراي فرهنگی؛

  20. مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي قم، عضو شوراي برنامه‌ريزي؛

  21. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / عضو شوراي علمي‌گروه علوم قرآن پژوهی؛

  22. شوراي عالي حوزه علميه قم/ عضو شورای عالی حوزه های علمیه؛

  23. شوراي عالي حوزه علميه قم / عضو شوراي مدارج علمي؛

  24. شوراي عالي حوزه علميه قم/ عضو شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه؛

  25. شوراي عالي حوزه علميه قم / عضو شوراي اعطاي مجوزها و امتيازها؛

  26. دانشگاه قم / عضو هیئت امناء؛

  27. جامعه مدرسین/ عضو کمیته نظارت؛

  28. عضوکمیته تدوین ساختار ،شرح وظایف ومقررات؛

  29. دانشگاه حضرت معصومه قم/ عضو هیئت امناء؛

  30. دانشگاه صنعتی قم/ عضو هیئت امناء؛

  31. دانشگاه آیت الله بروجردی بروجرد/ عضو هیئت امناء؛

  32. انجمن تعالی علوم انسانی /عضو.

   

  ج) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح

  1. روش‌شناسي تفسير قرآن / مجري و محقق / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  2. تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام / مجري و محقق/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  3. كتاب حوزه و دانشگاه ج 1 ج 2 ج 3 / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  4. مكاتب تفسيري ج 1/ ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  5. مكاتب تفسيري ج 2 / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  6. مكاتب تفسيري ج 3/ ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  7. كتاب حوزه و دانشگاه ج 1 ج 2 ج 3 / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  8. كتاب حوزه و دانشگاه ج 2  / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  9. كتاب حوزه و دانشگاه ج 3 / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  10. اسلام و جامعه‌شناسي خانواده / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  11. معجم موضوعي قرآن (معاد شناسي) / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  12. مديريت از ديدگاه اسلام / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  13. بررسي و نقد كتاب فصل الخطاب / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  14. جامعه‌شناسي كجروي / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  15. مديريت عمومي از ديدگاه اسلام / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  16. تاريخچة جامعه‌شناسي / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  17. مباني جامعه‌شناسي 1 / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  18. مباني جامعه‌شناسي 2 / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  19. بازنگري و تدوين متون درسي دوره معارف قران (10 جلد) / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)؛

  20. نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمنيسم / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  21. درآمدي بر جامعه‌شناسي اسلامي / محقق و مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  22. معجم موضوعي قرآن جهان‌شناسي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  23. آيات اجتماعي قرآن / اجتماعي شدن / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  24. معجم موضوعي قرآن خداشناسي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  25. مباني تفسير از ديدگاه علامه طباطبايي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  26. تصنيف موضوعي الميزان / مجری وناظرکل/ناظرویزه بخش راه وراهنما شناسی/قرآن شناشی/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  27. معجم موضوعي قرآن انسان شناسي / ناظر/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

  28. وبر و اسلام / ترجمه ونقد / ناظر/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  29. .گامی به سوی علم دینی 1  / ناظر/ پژوهشگاه حوزه ودانشگاه؛

  30. گامی به سوی علم دینی2  / ناظر/ پژوهشگاه حوزه ودانشگاه؛

  31. مبانی تفسیر موضوعی / ناظر / مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) و سمت؛

  32. روش تفسیر موضوعی / ناظر / مؤسسه آموزشی وپژوهشی  امم خمینی وسمت؛

  33. مبانی جامعه شناسی / ناظر / پژوهشگاه حوزه ودانشگاه؛

  34. گست نکاح / ناظر / مؤسسه امام خمینی (ره)؛

  35. فلسفه علوم اجتماعي / مجري/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

   

  د) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:‌ عنوان دروس مورد تدريس / نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر

  1. فلسفه اسلامي/ حوزه علميه قم/ دانشگاه گیلان / رشت؛

  2. شرح نهج‌البلاغه/ حوزه علميه قم/ قم؛

  3. فقه اسلامي/حوزه علميه قم/ قم؛

  4. کلام اسلامي/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) / قم؛

  5. تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام / دانشگاه طباطبايي ـ تهران / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ـ قم؛

  6. مباني جامعه‌شناسي / مركز تخصصي تبليغ / قم؛

  7. ادبيات عرب / حوزه علميه قم؛

  8. معارف اسلامي / دانشگاه تهران / تهران / دانشگاه علوم پزشكي / تهران / دانشگاه شهيد بهشتي / دانشگاه آزاد اسلامي قم؛

  9. اخلاق اسلامي / دانشگاه تهران / تهران؛

  10. مباني تفسير فريقين / مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي مذاهب اسلامي / قم؛

  11. نظام حقوقي اسلام، طرح ولايت دانشجويي؛

  12. علوم قرآن و تفسير / مدرسه حقاني و شهيدين و جامعه‌الزهرا / قم / مركز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش قم ، تهران ، يزد / دانشگاه تهران / نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها؛

  13. منطق / حوزه علميه / قم؛

  14. جامعيت قرآن / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / قم؛

  15. نقد و بررسي مكاتب تفسيري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / قم؛

  16. روش تفسير / مركز تخصصي تفسير / قم؛

  17. اعجاز قران / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) و مؤسسه اهل بيت / قم؛

  18. مباني تفسير / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) و مؤسسه اهل بيت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم؛

  19. مباني و روش تفسير موضوعي / مؤسسه آموزشي امام خميني‌(ره) / قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم / جامعه المصطفی العالمیه / قم؛

  20. متون تفسيري / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / قم؛

  21. تاريخچه جامعه‌شناسي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم؛

  22. شرح نهج‌البلاغه، / انجمن اسلامي معلمان / اهواز/ انجمن اسلامي صاحب الزمان / قم؛

  23. نظام سياسي اسلام/ طرح ولايت دانشجويي تهران ومشهد / اردوي دانشجويي نهاد نمايندگان رهبري در دانشگاه/ مشهد مقدس؛

  24. انسان‌شناسي طرح ولايت/ دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌هاي كشور / تهران؛

  25. انسان‌شناسي طرح معرفت/ اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي / مشهد؛

  26. نظام اقتصادي اسلام / انجمن اسلامي معلمان / اهواز؛

  27. نظام حقوقي اسلام و طرح ولايت / مشهد مقدس.

   

  ه) راهنمايي پايان نامه: عنوان پايان‌نامه / مقطع / سال

  1. آسيب‌شناسي اجتماعي از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1374؛

  2. ابتلا و امتحان در قرآن / كارشناسي ارشد / 1374؛

  3. حج در قرآن / كارشناسي ارشد / 1374؛

  4. آثار اجتماعي دين از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1374؛

  5. كنترل اجتماعي از ديدگاه اسلام / كارشناسي ارشد / 1375؛

  6. ديدگاه‌هاي علامه بلاغي در علوم قرآن / كارشناسي ارشد / 1378؛

  7. لغزش ناپذيري انبياء از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد؛

  8. انحرافات اجتماعي از ديدگاه امام علي / كارشناسي ارشد / 1379؛

  9. منطق فهم روايات تفسيري از ديدگاه علامه طباطبايي / كارشناسي ارشد / 1384؛

  10. علوم قرآن از ديدگاه شهيد مطهري / كارشناسي ارشد / 1384؛

  11. نظام اخلاقي قرآن در تفسير الميزان/ دكترا/ 1386؛

  12. نقش عقل در تفسير قرآن / دكترا / 1385؛

  13. نقش روايات در تفسير قرآن / دكترا / 1385؛

  14. قلمرو دين از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1382؛

  15. عقل و دين از ديدگاه قرآن / ارشد / مرکز مديريت حوزه علميه قم؛

  16. تفسير موضوعي از ديدگاه شهيد صدر و آيت‌ا... مصباح يزدي / كارشناسي ارشد / 1386؛

  17. اعجاز قرآن در هماهنگي / دکتري / 1387؛

  18. مباني عدالت اجتماعي در قرآن / دكتري / مركز مديريت حوزه علميه؛

  19. تبيين عقلي و عقلايي مباني شيخ طوسي در تفسير /  دکتری / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  20. کنترل اجتماعی درنهج البلاغه/ دکتری / پژوهشگاه حوزه ودانشگاه /قم؛

  21. مبانی طیقه بندی گزاره های اخلاقی / دکتری / دانشگاه قم/ قم/1397؛

  22. .الگوی قرآنی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی/دکتری  / پژوهشگاه حوزه ودانشگاه/قم؛

  23. رابطه نفس وبدن درقرآن  / دکتری / مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) / قم 1397؛

  24. چیستی حکم حکومتی وآثار آن / سطح چهار / مرکز مدیریت حوزه علمیه قم / قم؛

  25. ج) مشاوره پايان نامه : عنوان پايان نامه / مقطع / سال؛

  26. حداقل موارد وجدان جمعي در احكام اسلام / كارشناسي ارشد / 1375؛

  27. مريم و مسيح در قرآن / كارشناسي ارشد / 1378؛

  28. جامعه‌شناسي معرفت از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1378؛

  29. تبعيض و ستم جنسي در اسلام و فمنيسم / كارشناسي ارشد / 1379؛

  30. مفاهيم روانشناسي اجتماعي در قرآن / كارشناسي ارشد / 1379؛

  31. فطرت و جامعه‌پذيري / كارشناسي ارشد / 1379؛

  32. بررسي آيات موهم تناقض / كارشناسي ارشد / 1375؛

  33. انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه قرآن / كارشناسي ارشد / 1380؛

  34. مباني جامعه‌شناسي دين در انديشه‌هاي دكتر شريعتي / كارشناسي ارشد / 1375؛

  35. خانواده از ديدگاه اسلام و فمنيسم / كارشناسي ارشد / 1378؛

  36. نقش علايق و پيش دانسته‌‌هاي مفسر در تفسير / دكتري / 1386؛

  37. جهاني‌شدن و جامعه مهدوي / كارشناسي ارشد / 1386؛

  38. نقش احزاب در تحولات  اجتماعي عراق / دكتري / 1386؛

  39. نقش علوم بلاغي در تفسير / دكتري/ 1387؛

  40. منطق فهم روايات تفسيري در الميزان/ دكتري/ 1387؛

  41. الگوي عمومي تربيت ديني / دكتري 1389؛

  42. نقش رسانه در پر كردن اوقات فراغت / دكتري / 1388؛

  43. پیش فرض ها والزامات بکارگیری روش تفسیر موضوعی درنظریه پردازی درعلوم انسانی /  دکتری / پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.

   

  و) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان /  ناشر / زمان نشر

  1. ريشه‌هاي ضعف و عقب افتادگي مسلمين (ترجمه عوامل ضعف المسلمين) / هجرت / 1357؛

  2. چند درس درباره ايدئولوژي اسلامي / مؤسسه در راه حق و سازمان تبليغات اسلامي/ 1359 و 1360؛

  3. درآمدي به جامعه شناسي‌ اسلامي، ج 1، (تاريخچة جامعه‌شناسي) / سمت / 1373؛

  4. درآمدي به جامعه شناسي‌ اسلامي ج 2 (مباني جامعه‌شناسي) / سمت / 1373؛

  5. درسنامه قرآن‌شناسي (تحقيق و تدوين) ج 1 / مدرسه معصوميه  / 1376؛

  6. درسنامه قرآن‌شناسي (تحقيق و تدوين) ج 2 / مدرسه معصوميه ـ قم / 1376؛

  7. تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام / سمت / 1378؛

  8. انسان‌شناسي / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / 1378؛

  9. روش شناسي تفسير / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه / 1381؛

  10. چند درس پيرامون شناخت قرآن / مؤسسه در راه حق / 1361؛

  11. مباني تفسير / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) ـ جزوه درسی / 1381؛

  12. اعجاز قران / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / درسنامه / تدوين حسن صادقي/ 1382؛

  13. منطق فهم قرآن / مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي عالي حوزه علميه قم / 1385؛

  14. روش تفسير قرآن / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1383 بحوث فی منهج تفسیرالقرآن الکریم مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی بیروت لبنان 2007؛

  15. راه و راهنما شناسي/ چكيده و تحرير نوين معارف قرآن آيت‌الله محمد تقي مصباح يزدي با اضافات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) / 1386؛

  16. آشنايي با قرآن/ درسنامه/ مركز فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها / 1376؛

  17. درس نامه اعجاز قرآن مرکز آموزش مجازی وابسته به مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) /تدوین کریمی قدوسی 1397؛

  18. ابعاد وجود انسان (جزوه درسی) مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) / 1397؛

  19. جامعیت قرآن  / جزوه درسی / مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)؛

  20. روش تفسیر موضوعی  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  / جزوه درسی / دردست تالیف / 1396-1397؛

  21. درآمدی برجامعه شناسی اسلامی / دفتر همکاری حوزه ودانشگاه محمود رجبی اکبر میرسپاه ومحمودمحدی عراقی  دکترعلیمحمد کاردان دکتر حمید انصاری ودکترمهدی طالب؛

  22. انسان شناسی (درس نامه ویژه طرح ولایت مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 1385؛

  23. انسان شناسی تطبیقی مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 1338؛

   

  ز) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله / نام نشريه / زمان ناشر

  1. رابطه جامعه‌شناسي با انسان‌شناسي / مجموعه مقالات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه / 1361؛

  2. قانون‌مندي جامعه و سنت هاي ‌الهي / مجموعه مقالات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه / 1361؛

  3. آيا دين يك نهاد اجتماعي است / مجموعه مقالات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه / 1362؛

  4. مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي دين / نور علم / 1366؛

  5. نزول قرآن / معرفت / 1371؛

  6. اهداف نزول قرآن / معرفت / 1372؛

  7. قانونمندي جامعه در قرآن و روايات / مجموعه مقالات همايش فلسفه علوم اجتماعي / 1374؛

  8. از خود بيگانگي از منظر قرآن / معرفت / 1376؛

  9. شرايط و موانع بهره مندي از قرآن / معرفت / 1377؛

  10. نگرشي به فلسفه جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن / مجله تاريخ در آينه پژوهش / 1383؛

  11. هماهنگي فطرت و اخلاق در انديشه امام خميني‌ (ره)/ مجموعه مقالات كنگره اخلاقي عرفاني امام خميني‌ (ره) / مركز نشر آثار امام خميني‌ (ره)/ 1382؛

  12. آداب گفتگوي ميان اديان / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) welcoming remarks:on the value of dcience in islam؛

  13. صلح و عدالت در اسلام/ کنفرانس صلح و عدالت / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) / 1388؛

  14. خلقت انسان از ديدگاه قرآن و طب/همايش قرآن و طب / دانشگاه يزد/ 1388؛

  15. روش تفسير موضوعي از ديد گاه استاد محمد تقي مصباح / قرآن شناخت / شماره 4 / 1388؛

  16. الاغتراب فی رؤیه العلامه الطباطبایی فی تفسیر المیزان /همایش بین المللی اندیشه های علامه طباطبایی درتفسیر المیزان 1393 لبنان بیروت؛

  17. دورالدین والشعب فی السیاسه والحکومه فی الاسلام؛

  18. شاخصه های دهگانه حوزه انقلابی کیهان فرهنگی شماره 361 382 سال 1395؛

  19. امکان علم دینی /معرفت فرهنگی اجتماعی / شماره 8 / 1390؛

  20. تبیین جامعه شناختی برخی ازسنت های اجتماعی قرآن / قرآن شناخت / شماره 7 سال 1390؛

  21. سنت های اجتماعی درقرآن، ویژگی ها ،مبادی وروش کشف سنت ها /معرفت فرهنگی اجتماعی / شماره 5 / سال 1389؛

  22. سوره ماعون بازکاوی تفسیری / معرفت / شماره 107 / سال 1385؛

  23. شاخص ها وویژگی های گزاره های اخلاقی درقرآن کریم وروایات / معارف وحیانی / شماره 11 / سال 1395/ محمود رجبی ومحمدجعفرصدری؛

  24. نقد اندیشه هرمنوتیکی مجتهد شبستری باتطبیق برهرمنوتیک فلسفی/  قرآن شناخت شماره 20 / سال 97 شکوهی تبار محمود رجبی؛

  25. تاثیر نیت برارزش اخلاقی عمل ازدیدگاه قرآن /قرآن شناخت شماره 143 سال 393 1/ محمدباقریان خوزانی و محمود رجبی؛

  26. عوامل رفتاری سازگاری همسران ازدیدگاه قرآن/ معرفت / شماره 197  سال1393 محمود وحیدی اردکان و محمود  رجبی؛

  27. تبیین اجتماعی نفاق الگویی تلفیقی براساس آموزه های قرآن / نظریه های اجنماعی متفکران مسلمان / شماره 2 سال دوم  1391  محسن تبریزی و محمود رجبی؛

  28. مبانی رویکردذهنی گرادرتفسیر قرآن شناخت شماره 10  سال1391 علی فتحی و محمود رجبی؛

  29. مبانی ارزش شناختی جامعه شناسی اسلامی / اسلام وعلوم اجتماعی / 1389 / حسین  بستان و محمود رجبی؛

  30. مروری بر ویژگی های فرضیه ونقش آن درمطالعات تجربی / معرفت فلسفی / شماره 26 / سال 1388 / سیدحسین شرف الدین و محمود رجبی؛

  31. تاملی درمدلول روایات عرض / قرآن شناخت / شماره 16 / سال 1395 اسدالله جمشیدی و محمود رجبی؛

  32. تاثیر اصل عدل الهی درتفسیر قرآن / قرآن شناخت / شماره شماره 11 / 1392 محمود رجبی و محمد سلطانی؛

  33. بررسی نقش همنشینی درپیشگیری از انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی ع در نهج البلاغه/ اسلام و علوم اجتماعی/ شماره 18 سال 1397 محمود رجبی و حفیظ‌الله فولادی و داوود صفا. 

   

  ح) اقتراح، ميزگرد، مصاحبه و نشست علمی:

  1. معيارهاي فهم صحيح قرآن/ معرفت/ ميزگرد / 1377؛

  2. اسلامي كردن علوم انساني و بومي ساختن آن / حوزه و دانشگاه كتاب، ج 2 / 1378؛

  3. علم ديني امكان و مطلوبيت / حوزه و دانشگاه (مصاحبه) 1378؛

  4. امكان علم ديني / حوزه و دانشگاه كتاب 3 مصاحبه / 1379؛

  5. تربيت از ديدگاه امام علي (ع) ويژه‌نامه همايش تربيت از ديدگاه امام علي (ع) ـ مصاحبه / 1379؛

  6. جامعه‌شناسي اسلامي و امكان آن / حوزه و دانشگاه ج 4 / 1380؛

  7. بايسته‌هاي پژوهشي/ اقتراح/ پژوهش حوزه / 1380؛

  8. تكثر پذيري قرائت‌ها و هرمنوتيك معرفت/ 1380 (ميزگرد) ؛

  9. مديريت تحول در حوزه علميه/ نشريه افق حوزه؛

  10. مفهوم شناسی تفسیرقرآن به قرآن ازدیدگاه علامه طباطبایی مؤسسه امام خمینی (ره) قرآن شناخت سال دوم شماره 2؛

  11. مفهوم شناسی تفسیرقرآن به قرآن ازدیدگاه علامه طباطبایی مؤسسه امام خمینی (ره) قرآن شناخت سال اول شماره 1؛

  12. تاثیر اخلاق دراجنهاد پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی  قم؛

  13. نقش عقل درتفسیر ازذیدگاه علامه طباطبایی همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره) میز گرد؛ 

  14. روش تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی وجوه تمایز ومبانی همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره)؛

  15. منابع تفسیر ازدیدگاه علامه طباطبایی همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره)؛

  16. کاربرد علوم ومعارف قرآن وحدیث درتفسیر المیزان همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره)؛

  17. اهداف بعثت ازدیدگاه علامه طباطبایی همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره)؛

  18. بعثت وخاتمیت درتفسیر المیزان  همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره)؛

  19. نقش جامعه در تربیت انسان همایش بین المللی علامه طباطبایی پیش همایش مؤسسه امام خمینی (ره).

  ورود به سايت اصلي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره):  https://iki.ac.ir

  لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir   

  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/7118

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه